Pravila korišćenja

Dobro došli na portal za pretragu nekretnina. Pre nego što nastavite, molimo vas da pažljivo pročitate pravila koja regulišu korišćenje naše platforme.

1. Definicije.

Korisnik: svako fizičko ili pravno lice koje koristi sajt maplz.com.
Platforma: sajt maplz.com - portal za nekretnine gde korisnici mogu da traže i postavljaju informacije o nekretninama.
Administrator: osoba odgovorna za upravljanje i održavanje platforme.
Partner: fizičko ili pravno lice koje sarađuje s platformom.
Prodavac: fizičko ili pravno lice, građevinska kompanija ili agencija koja postavlja nekretnine na platformi.
Kupac: fizičko ili pravno lice koje traži nekretnine na platformi.

2. Privremeni prekidi.

Administrator nije odgovoran za privremene prekide u radu platforme. Činimo sve što je u našoj moći da obezbedimo njen nesmetan rad, ali ne možemo biti odgovorni za druge tehničke probleme.

3. Zabrana neovlašćenog kopiranja.

Korisnicima je strogo zabranjeno kopiranje bilo kojih podataka sa sajta ručno ili pomoću softvera.

4. Obaveza pružanja tačnih informacija.

Korisnici su dužni da pružaju tačne informacije. Lažne ili obmanjujuće informacije mogu dovesti do suspenzije ili terminacije korisničkog naloga.

5. Pouzdanost objavljenih informacija.

Administrator ne garantuje pouzdanost informacija koje objavljuju prodavci. Korisnicima se savetuje da samostalno provere detalje pre donošenja odluke.

6. Subjektivna priroda pokazatelja regije.

Pokazatelji koji se odnose na regione zemlje su subjektivno mišljenje partnera i imaju isključivo informativni karakter. Korisnici bi trebali da sprovode sopstvena istraživanja.

7. Ograničena odgovornost za štetu.

Administrator nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili probleme koji nastanu pri odabiru i kupovini nekretnina. Korisnicima se savetuje da postupaju s dužnom pažnjom.

8. Intelektualna svojina.

Ocene, stručne recenzije i rejtinzi su intelektualna svojina platforme. Fotografije i informacije o objektima nekretnina koje postavljaju prodavci su intelektualna svojina prodavaca.

9. Obrada ličnih podataka.

Platforma prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu traženja nekretnina. Ovo uključuje grad i državu pretrage, broj telefona, adresu e-pošte, preferencije, prezime i ime korisnika.

10. Postupak objavljivanja nekretnine.

Administrator zadržava pravo da postavi pravila i procedure za postavljanje objekata na platformi.

11. Postupak razmene kontakata.

Platforma olakšava razmenu kontakata između prodavaca i kupaca u skladu sa uspostavljenim procedurama. Očekuje se da korisnici poštuju politiku privatnosti.

Koristeći sajt maplz.com, slažete se da poštujete pravila i uslove njegove upotrebe. Preporučujemo korisnicima da se obrate našoj službi za podršku za bilo kakva pitanja ili pojašnjenja. Uživajte u pregledu nekretnina!

Obrazac za povratne informacije

Pitanja o radu stranice i suradnji.